Conversation Between $howBiz and chochet

1 Visitor Messages

 1. Thay giao : Em hay cho biét Mat Trang xa hon hay Mat Troi xa hon?
  Tro : Mat troi xa hon a .
  dia chi hoc ke toan
  khoa hoc ke toan danh cho giam doc
  thue dich vu ke toan thue tron goi
  hoc ke toan o dau tai bac ninh gia
  lop hoc ke toan thuc hanh tai hai phong
  dich vu bao cao tai chinh gia re
  Thày : Vi sao ?
  Tro : Vi sao cua Khoi My a
  Thày : ko, tai sao ?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1